Aktuality

Pozvánka pre záujemcov o štúdium na 8-ročnom gymnáziu
Pozvánka pre záujemcov o štúdium na 8-ročnom gymnáziu

pozývame Vás na zábavno-edukatívne popoludnie JaPoŠko – Javorka Po Škole určené pre žiakov 4. a…

Výsledky prijímacieho konania
Výsledky prijímacieho konania

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium, na základe výsledkov prijímacieho konania zverejňujeme poradie uchádzačov o štúdium…

Oznámenie o riaditeľskom voľne v čase maturít
Oznámenie o riaditeľskom voľne v čase maturít

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene…

Nový termín prípravného kurzu ANJ
Nový termín prípravného kurzu ANJ

Milí záujemcovia o bilingválne štúdium. Na základe veľkého záujmu z Vašej strany, pripravujeme pre Vás…

Testy VŠP a VJS
Testy VŠP a VJS

Množia sa nám otázky, z čoho pozostáva druhá časť testov prijímacích pohovorov pre bilingválny odbor.…

Videopozdravy od absolventov
Videopozdravy od absolventov

Určite si nenechajte újsť sériu pozdravov, ktoré Javorke zaslali bývalí absolventi k 30. výročiu jej…

Prípravný kurz z ANJ pre záujemcov o bilingválne štúdium
Prípravný kurz z ANJ pre záujemcov o bilingválne štúdium

Milí záujemcovia o bilingválne štúdium na Javorke. Ako sme už vopred avizovali, v rámci zajtrajšieho…

Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov) k celoslovenskému testovaniu T9 v šk. r. 2022/23
Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov) k celoslovenskému testovaniu T9 v šk. r. 2022/23

Termín testovania: Celoslovenské testovanie žiakov T9 sa uskutoční dňa 22. marca 2023  (streda) v súlade s platným znením §…

DOD pre osemročné štúdium
DOD pre osemročné štúdium

Všetkých piatakov a ich rodičov pozývame 15. 2. 2022 na Deň otvorených dverí. Žiaci tak…

Začiatok šk. roka
Začiatok šk. roka

Vážení rodičia, milí žiaci, v pondelok, 5.9.2022 sa bude konať slávnostné otvorenie školského roka na…

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach