Aktuality

2 % DANE
2 % DANE

Vážení rodičia a priatelia školy,pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % dane! Zákon…

Uchádzačom o osemročné štúdium
Uchádzačom o osemročné štúdium

Stále máte pocit, že Vám niektoré informácie unikajú? Hľadajte tu alebo sa nás spýtajte. Dôležité…

Uchádzačom o bilingválne štúdium
Uchádzačom o bilingválne štúdium

Stále máte pocit, že Vám niektoré informácie unikajú? Hľadajte tu alebo sa nás spýtajte. Dôležité…

Pozvánka na intenzívny kurz anglického jazyka – 2. časť
Pozvánka na intenzívny kurz anglického jazyka – 2. časť

Milí uchádzači o bilingvál, ak ste na základe cvičného testu zistili, že máte v nejakej oblasti…

Prípravný kurz z ANJ pre záujemcov o bilingválne štúdium
Prípravný kurz z ANJ pre záujemcov o bilingválne štúdium

Milí záujemcovia o bilingválne štúdium na Javorke. Ako sme už vopred avizovali, v rámci zajtrajšieho…

Bezpečnosť na školách
Bezpečnosť na školách

Do pozornosti rodičom, učiteľom a žiakom dávame brožúrky odboru prevencie kriminality MV SR (na témy „Šikana a…

Oznámenie
Oznámenie

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene…

Pozvánka pre záujemcov o štúdium na 8-ročnom gymnáziu
Pozvánka pre záujemcov o štúdium na 8-ročnom gymnáziu

pozývame Vás na zábavno-edukatívne popoludnie JaPoŠko – Javorka Po Škole určené pre žiakov 4. a…

Výsledky prijímacieho konania
Výsledky prijímacieho konania

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium, na základe výsledkov prijímacieho konania zverejňujeme poradie uchádzačov o štúdium…

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach