Dokumenty na stiahnutie

Milí študenti, vážení rodičia – prosíme Vás, aby ste na ospravedlnenie neúčasti používali výhradne tu nižšie uvedený formulár. Ďakujeme za pochopenie.
Ospravedlnenie_neučasť_v_škole_formulár.pdf

V šk. rok 2020/2021 má zákonný zástupca (plnoletý žiak) novú povinnosť, a to po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni predložiť toto potvrdenie:
Vyhlasenie ZZ alebo plnoleteho ziaka.docx
Vyhlasenie ZZ alebo plnoleteho ziaka.pdf

Vážení rodičia, milí študenti, v tejto sekcii si môžete stiahnuť formuláre na jednotlivé žiadosti k výchovno-vzdelávaciemu procesu.

Žiadosť o individuálny učebný plán.docx
Žiadosť o odpis vysvedčenia.docx
Žiadosť o oslobodenie od TŠV.docx
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky.docx
Žiadosť o povolenie študovať v zahraničí.docx
Žiadosť o prestup na SŠ.docx
žiadosť o povolenie – uvoľnenie z vyuč..docx
Žiadosť o poskytnutie štipendia.doc

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za 1. porok

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach