8-ročné štúdium

  1. Podanie prihlášky
  2. Kritéria prijímania
  3. Prijímacie konanie
  4. Deň otvorených dverí (DOD)

Milí rodičia!

Pýtate sa, prečo by ste mali dať svoje dieťa po 5-tom ročníku ZŠ na 8 – ročné gymnázium? 
Ponúkame Vám zopár dôvodov, ktoré Vás možno presvedčia…

  1. Vaše dieťa sa dostane do kolektívu, ktorý je inteligenčne vyrovnanejší ako na základnej škole.
  2. Vaše dieťa sa dostane do kolektívu, v ktorom prevláda pracovná a študijná atmosféra – žiaci napredujú rýchlejším tempom ako na základných školách.
  3. Vaše dieťa si od skorého veku osvojí kvalitnejšie študijné návyky (pretože sa pohybuje v inteligenčne vyrovnanom prostredí), čo vedie k jeho lepším výsledkom.
  4. Vaše dieťa bude v bezpečnom prostredí, kde sa nevyskytujú javy ako agresivita, násilie, utláčanie, či v niektorých prípadoch až šikanovanie zo strany netolerantných spolužiakov.

Školský vzdelávací program, ako i časovú dotáciu všetkých predmetov počas 8 rokov štúdia si môžete v plnom znení prečítať v sekcii Školský vzdelávací program.

V krátkosti však môžeme zhrnúť, že oproti štátnemu vzdelávaciemu plánu, ako i oproti školskému vzdelávaciemu plánu viacerých základných škôl v meste, ponúkame rozšírené počty hodín informatiky a cudzích jazykov (okrem iných predmetov), pretože si uvedomujeme, že práve toto sú dve základné oblasti, ktoré budú naši absolventi v budúcnosti najviac potrebovať. Od prímy je teda študent odborne vyučovaný v dvoch cudzích jazykoch – v angličtine a v druhom cudzom jazyku (na výber NEJ, TAJ, RUJ) a v informatike.

Zoznam predmetov, ktoré sú dané štátom sme rozšírili o hodiny finančnej, matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti a o samostatný predmet Sieťové technológie, vďaka ktorému môžu naši absolventi získať medzinárodné uznávané certifikáty CISCO a MikroTik.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach