Maturitné skúšky

Všetky aktuálne informácie o maturitných skúškach nájdete na našich edupage stránkach .

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach