Školský poriadok

Jeho plné znenie si môžete prečítať v samostatnom dokumente:

Školský poriadok.pdf

Dodatok č. 1 k školskému poriadku_4.9.2023

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach