Školský poriadok

Jeho plné znenie si môžete prečítať v samostatnom dokumente:

Školský poriadok.pdf

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach