Zásady ochrany osobných údajov

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke:

https://www.osobnyudaj.sk

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach