Študentská rada

Úlohou Študentskej rady je chrániť a obhajovať študentov našej školy a vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť študentov našej školy. Informujeme študentov o pripravovaných akciách, spolupracujeme s vedením školy a s inými organizáciami.


Štatút študentskej rady.pdf

Kto našu študentskú radu tvorí a aké skvelé akcie pre Javorákov pripravujú si môžete pozrieť na Instagrame Študentskej rady Javorky

Príď medzi nás aj ty!

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach