Bilingválne štúdium

  1. Podanie prihlášky
  2. Kritéria prijímania
  3. Prijímacie konanie
  4. Deň otvorených dverí (DOD)
  5. Priprav sa na prijímačky

V prípade, že máš záujem študovať v anglickom jazyku – sme to pravé pre Teba!

Z čoho pozostáva štúdium u nás a aké budeš mať ako náš absolvent možnosti, sa dozvieš v aktuálnych oficiálnych dokumentoch v sekcii Školský vzdelávací program.

Viac o prijímacích pohovoroch sa môžeš dočítať v sekcii Prijímacie konanie.

No v krátkosti ti môžeme prezradiť, že:

  • Prvý ročník u nás predstavuje intenzívnu jazykovú prípravu, pričom žiaci sú rozdelení podľa úrovne ovládania anglického jazyka
  • od 2. ročníka sa vyučujú v anglickom jazyku predmety: Anglická literatúra, Geografia, Občianska výchova, Informatika, Umenie a kultúra a v posledných dvoch rokoch pribudnú Globálne štúdiá a Odborná angličtina
  • maturita z anglického jazyka je na úrovni C1 – čo predstavuje úroveň štátnej skúšky.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach