DOD – bilingválne štúdium

Najbližšie termíny DOD :

12. a 13. 12. 2022, od 8.00 – 14.00 hod.

22. 2. 2023, od 8.30 do 13.00. Po nich bude nasledovať prvé stretnutie prípravného kurzu z anglického jazyka, na ktorý sa budete môcť čoskoro prihlásiť aj na týchto stránkach.

Pre viac informácií o DOD sledujte naše sociálne siete facebook a instagram.

Pozrite si videozáznamy minuloročných DOD

Určite si nenechajte újsť ani záznam online DOD pre bilingvalistov z minulého roku, kde uchádzačom veľa vecí prezradili práve naši absolventi bilingválneho odboru študujúci na rôznych zaharničných univerzitách.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach