DOD – bilingválne štúdium

Všetky online dni otvorených dverí už máme za sebou.

Nestihli ste ich? Nevadí, pozrite si ich videozáznamy!

Určite si nenechajte újsť ani záznam online DOD pre bilingvalistov z minulého roku, kde uchádzačom veľa vecí prezradili práve naši absolventi bilingválneho odboru študujúci na rôznych zaharničných univerzitách.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach