Študijné odbory

Naše gymnázium ponúka štúdium v týchto formách:

  1. päťročná bilingválna v anglickom jazyku
  2. osemročná

Posledné dve formy s možnosťou rozšíreného počtu hodín cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský jazyk ) alebo informatiky.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach