Prečo študovať u nás?

V čom sme iní ako ostatné školy?

 • Prichádzajú tu do kontaktu 11-roční študenti Prím s 19-ročnými maturantmi. Prostredie vzájomnej tolerancie a spolupráce je prínosom pre obidve vekové kategórie.
 • Už 11-ročné deti dostávajú príležitosť vzdelávať sa v intelektuálne vyrovnanom kolektíve.
 • Skúsenosti ukazujú, že študenti 8-ročného študijného odboru napredujú rýchlejšie a zvládnu väčšie kvantum vedomostí v oblasti cudzích jazykov aj prírodovedných predmetov, ako študenti 4-ročného štúdia, ktorí prídu z rôznych ZŠ s rôznou úrovňou vedomostí.
 • Naši študenti môžu získať vysokú úroveň počítačovej gramotnosti prostredníctvom CISCO akadémie.
 • Našou výhodou je aj prítomnosť Jazykovej školy.

Prečo prísť na Javorku:

 • Máme 20-ročné skúsenosti a výchovou a vzdelávaním študentov v 8-ročnom, 4-ročnom a v posledných dvoch rokoch aj bilingválnom študijnom odbore.
 • Každoročne dosahujeme vynikajúce výsledky v externej časti maturitnej skúšky a získavame pekné umiestnenia vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach.
 • Naši absolventi sú úspešní na všetkých typoch VŠ na Slovensku i v zahraničí a nachádzajú uplatnenie na domácom i zahraničnom trhu práce.
 • Máme 100%-nú kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov, ktorí sa neustále vzdelávajú.

Za všetko hovoria názory súčasných aj bývalých študentov:

 • „Prišiel by som sem určite znovu. Dôvod? Veľmi dobré vzťahy medzi študentmi a učiteľmi.“
 • „Za celých 8 rokov sa ku mne všetci od učiteľov po spolužiakov správali pekne. Jednoducho som rád, že som bol študentom Javorky. Bude mi to iste všetko chýbať. Chválim aj také školské akcie ako je ples, imatrikulácie, školské výlety.“
 • „Učitelia sa k žiakom nesprávajú ako nadradené osoby a veľmi dobre pripravia žiakov na maturitu i štúdium a VŠ.“
 • „Oceňujem priateľský prístup k žiakom, vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi nie sú formálne ako na úrade. Je to vrelý vzťah, nie len studený odchov.“
 • „Škola mi poskytla dobré vzdelanie, určite by som si ju vybral znova. Je tu veľa kvalitných učiteľov.“
 • „Plusom je dobrá príprava na VŠ, ľudské správanie učiteľov.“
 • „Určite by som prišiel znova, lebo to bolo najlepších 8 rokov. Pedagógovia sú perfektní a žiaci tiež. Prostredie je super a príroda okolo tiež. Kolektív – paráda, aj dievčatá sú pekné. Skrátka – najlepšia škola.“
 • „Na túto školu by som odporučil ísť každému, lebo sú tu dobrí učitelia, dobre vybavené IT učebne. Páčili sa mi interaktívne hodiny s využitím multimédií.“
 • „Som rada, že študujem na Javorke. Nevrátila by som sa späť na ZŠ.“
 • „Nejednajú s nami ako s malými deťmi.“
 • „Je tu skvelá atmosféra a príjemní učitelia.“
 • „Rešpektujú tu náš názor.“
 • „Je lepšie byť v triede s dobrým kolektívom a dobrými učiteľmi, ako s novým nábytkom.“
 • „Som tu šťastný.“
 • „V škole sa organizuje veľa zaujímavých akcií.“

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach