Rada školy

Rada školy má 11 členov v zložení:

  • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy
  • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
  • 3 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy
  • 1 zvolený zástupca žiakov
  • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom. Vyjadruje a presadzuje v oblasti výchovy a vzdelávania:

  • verejné záujmy,
  • záujmy žiakov,
  • záujmy rodičov,
  • záujmy pedagogických zamestnancov,
  • záujmy ostatných zamestnancov školy.

Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

V duchu poslania Rady školy nás zaujíma názor zainteresovanej verejnosti. Máte otázky? Prípadne námety a podnety? Radi si ich prečítame. Napíšte nám v tomto formulári.

V tomto školskom roku  RADA ŠKOLY pracuje v zložení:

1.Ing. Pavol Bečarikposlanec zastupiteľstva KSK
2.Mgr. Marián Horenský, PhD.,zástupca OŠ ÚKSK
3.Natália Karpišovázástupca rodičov
4.Ing. Radovan Papcunzástupca pedagogických zamestnancov školy
5.Mgr. Zuzana Retterovázástupca rodičov
6.Alena Širilovázástupca ostatných zamestnancov školy
7.Mgr. Ľudovíta Švajkovázástupca rodičov
8.Mgr. Ľubomír Vojčíkzástupca pedagogických zamestnancov školy
9.PhDr. Ján Volný, PhD.poslanec zastupiteľstva KSK
10.JUDr. Martin Uličnýzástupca OŠ ÚKSK
11.Zoana Muránskazástupca žiakov

Viac sa o Rade školy dozviete v jej štatúte:

Štatút rady školy.pdf

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach