2 % DANE

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše
Rodičovského združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2%
pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite túto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!


Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete nám tieto 2% zo svojich daní z príjmu venovať, pripravili sme pre Vás stručný
návod, ako na to.

Manuál 2% dane – OZ Javorka

Vyhlásenie 2% – OZ Javorka

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach