Oznámenie

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150, ods. 5)

udeľuje na dni 21. – 22. máj 2024 (pondelok a utorok) všetkým žiakom školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO.
Z dôvodu zabezpečenia administrácie ústnych maturitných skúšok v tieto dni nedokážeme zabezpečiť
výchovu a vzdelávanie žiakov.

Všetci žiaci budú z obeda odhlásení. Ak máte záujem odobrať v tieto dni stravu, prihláste sa individuálne cez aplikáciu v EduPage, alebo telefonicky u vedúcej jedálne do štvrtka, 16.mája 2024.

Ďakujeme za porozumenie.
Ingeborg Skalská, RŠ

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach