Oznámenie

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150, ods. 5) udeľuje na deň  29. APRÍLA 2024 (PONDELOK) všetkým žiakom školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO. 

Z dôvodu zabezpečenia administrácie prijímacích skúšok v tento deň nedokážeme zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov.

Všetci žiaci budú z obeda odhlásení.

Ak máte záujem odobrať v tento deň stravu, prihláste sa  individuálne cez aplikáciu v EduPage najneskôr do štvrtka 25. 4.

Ďakujeme za porozumenie.

Ingeborg Skalská, RŠ

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach