Výsledky prijímacieho konania 2024

V priložených súboroch môžete nájsť výsledky prijímacieho konania na nasledujúci školský rok.

výsledková listina 2024 – bilingválne štúdium

výsledková listina 2024 – osemročné štúdium

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach