Organizácia vyučovania počas maturitných skúšok

Vážení rodičia, milí žiaci,
v týždni od 20.5.2024 do 23.5.2024 sa budú konať na našej škole ústne maturitné skúšky, preto bude program pre žiakov upravený nasledovne:


PONDELOK a UTOROK – 20.5. a 21.2.2024 – RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Informácia bude zverejnená na web stránke školy. Žiaci budú z OBEDA ODHLÁSENÍ. Kto chce v tieto dni stravu odobrať, prihlasuje sa individuálne.

STREDA, 22.5.2024:
Triedy P.A, S.A, T.A, K.A, Kv.A, Sx.A, Sx.B, 1.A, 1.BBRANNÉ CVIČENIE pod vedením pridelených vyučujúcich. Účasť je povinná. Žiaci dostanú informácie cez EduPage a od svojich triednych učiteľov.
Triedy 2.B, 3.B a Sp.A – divadelné predstavenie v divadle KONTRA pod vedením pridelených vyučujúcich za 2,00€. Účasť je povinná.

ŠTVRTOK, 23.5.2024:
Triedy P.A, S.A, T.A, K.A, Kv.A, Sx.A, Sx.B, Sp. A, 1.A, 1.B, 2.B, 3.B – návšteva kina Madaras za poplatok 3,00€ – 4,00€, podľa vybraného filmu.

V dňoch streda a štvrtok – 22.5. 2024 a 23.5.2024 sú žiaci na OBED PRIHLÁSENÍ, z aktivít sa vrátia do školy a na obed pod vedením učiteľov. Odhlasujte sa, prosím, individuálne.

Žiadam žiakov, aby sa na programe v stredu a štvrtok zúčastnili, ide o riadne vyučovacie dni s iným programom.


Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.
Ingeborg Skalská, RŠ

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach