Pozvánka pre záujemcov o štúdium na 8-ročnom gymnáziu

pozývame Vás na zábavno-edukatívne popoludnie JaPoŠko – Javorka Po Škole určené pre žiakov 4. a 5. ročníka základných škôl v sprievode rodičov dňa 29. 11. 2023 (streda) so začiatkom o 14,00 hod.


Žiaci si môžu vyskúšať cvičné prijímačkové testy do 8-ročného gymnázia zo slovenského jazyka.
Tešíme sa na vás.


Ingeborg Skalská, riaditeľka školy

Chcete vedieť viac? Pozrite si aj tieto informácie .

Ak máte akékoľvek otázky či už k tejto akcii alebo aj k osemročnému štúdiu, opýtajte sa nás.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach