DOD – 8-ročné štúdium

Najbližšie termíny DOD :

29. november 2023, od 14.00 – 16.00 hod., spojené s prijímačkami na nečisto zo Slovenského jazyka.

6. február 2024, od 14.00 – 16.00 hod., spojené s prijímačkami na nečisto z Matematiky.

Na týchto DOD Vám v krátkosti predstavíme školu, osemročný študijný odbor a budete si môcť vyskúšať cvičné prijímačkové testy z MAT alebo SJL.

Na DOD sa netreba registrovať, stačí prísť včas. Od 14.00 budú pre žiakov pripravené rôzne aktivity a budú si môcť vyskúšať aj cvičné prijímacie skúšky. Rodičia  piatakov sa budú môcť stretnúť s pedagógmi, dozvedia sa o možnostiach štúdia na našom 8-ročnom gymnáziu a bližšie spoznajú školský vzdelávací program. Od 15.00 potom môžu využiť konzultácie s našimi vyučujúcimi, vďaka ktorým môžu včas odhaliť miesta, ktoré treba ešte pred ostrými prijímačkami doladiť.

Táto forma štúdia existuje na tunajšom gymnáziu už 30 rokov – má viacero výhod a predností. Žiaci, ktorí sú prijatí na 8-ročné gymnázium, sú už na strednej škole a v neskoršom období nebudú vystavení stresom z prijímacích skúšok a testovania deviatakov. V triedach sú kompaktné kolektívy – do veľkej miery veľmi dobrých a talentovaných žiakov. Pedagógovia pracujú so žiakmi osem rokov, môžu ich lepšie spoznať a rozvíjať ich talent, dôkazom čoho sú vynikajúce výsledky našich gymnazistov v rôznych súťažiach.

Pre bližšie informácie o DOD sledujte naše sociálne siete facebook a instagram.

Pozrite si videozáznamy minuloročných online DOD:

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach