Kritéria prijímania študentov do prvých ročníkov gymnázia

Na pedagogickej rade dňa 9. februára 2022 a v Rade školy dňa 17. februára 2022 boli prerokované kritériá prijímania študentov do prvých ročníkov gymnázia. Ich presné znenie na nasledujúce dva roky si môžete pozrieť v nasledujúcich sekciách:

Kritériá pre osemročné štúdium

Kritériá pre bilingválne štúdium

Ak máte akékoľvek otázky, prípadne nejasnosti, pokojne sa nás opýtajte.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach