Kritéria prijímania – 8-ročné štúdium

Kritéria prijímania študentov pre šk. rok 2022/2023 schvaľuje pedagogická rada koncom januára. Ich aktuálne znenie si teda budete môcť nájsť na našich stránkach začiatkom februára.

Kým sa tak stane, pozrite si kritéria z minulých rokov, je vysoká pravdepodobnosť, že požiadavky na uchádzačov budú veľmi podbné 😉

8-ročné štúdium  – Kritéria prijatia si stiahnete na tomto odkaze:
Kritériá pre 8G_2021.pdf

Kritéria pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov boli prejednané a schválené na pedagogickej rade gymnázia dňa 18. 02. 2021.

Dodatok ku Kritériám_2021 – Prevod slovného hodnotenia na známku.pdf

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach