Kritéria prijímania – 8-ročné štúdium

Kritériá pre šk. rok 2024/2025

Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade dňa 14. novembra 2022 a v Rade školy dňa 27. novembra 2022.

Kritériá pre šk. rok 2023/2024

Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade dňa 14. novembra 2022 a v Rade školy dňa 27. novembra 2022.

Kritériá pre šk. rok 2022/2023

Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade dňa 9. februára 2022 a v Rade školy dňa 17. februára 2022

Dodatok ku Kritériám_2021 – Prevod slovného hodnotenia na známku.pdf

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach