Oznámenie


Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150, ods. 5) udeľuje dňa 22. decembra 2023 (PIATOK) všetkým žiakom školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu vysokej chorobnosti pedagogických zamestnancov.
Všetci žiaci budú z obeda odhlásení.


Ďakujeme za porozumenie.
Ingeborg Skalská, RŠ

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach