DOD pre osemročné štúdium

Všetkých piatakov a ich rodičov pozývame 15. 2. 2022 na Deň otvorených dverí. Žiaci tak budú mať možnosť vidieť, že sa nemajú čoho báť a že môžu svoje vedomosti, zručnosti a talent bez problémov zúročiť na našom 8-ročnom gymnáziu.

Na DOD sa netreba registrovať, stačí prísť včas. Od 14.00 budú pre žiakov pripravené rôzne aktivity a budú si môcť vyskúšať aj cvičné prijímacie skúšky, tentokrát z matematiky. Rodičia  piatakov sa budú môcť stretnúť s pedagógmi, dozvedia sa o možnostiach štúdia na našom 8-ročnom gymnáziu a bližšie spoznajú školský vzdelávací program. Od 15.00 potom môžu využiť konzultácie s našimi vyučujúcimi, vďaka ktorým môžu včas odhaliť miesta, ktoré treba ešte pred ostrými prijímačkami doladiť.

Ak by ste však chceli vidieť priamo vyučovací proces, celý týždeň od 13. – 17. 2. 2023 máte možnosť využiť Týždeň otvorených dverí. V rámci neho sa po zaregistrovaní môžete prísť pozrieť priamo na hodiny a zažiť tak pracovný i oddychový život našich prímanov až kvartanov (6. – 9. roč. ZŠ). Vítaní sú ako rodičia tak i samotné deti. Viac informácií už čoskoro.

Táto forma štúdia existuje na tunajšom gymnáziu už 30 rokov – má viacero výhod a predností. Žiaci, ktorí sú prijatí na 8-ročné gymnázium, sú už na strednej škole a v neskoršom období nebudú vystavení stresom z prijímacích skúšok a testovania deviatakov. V triedach sú kompaktné kolektívy – do veľkej miery veľmi dobrých a talentovaných žiakov. Pedagógovia pracujú so žiakmi osem rokov, môžu ich lepšie spoznať a rozvíjať ich talent, dôkazom čoho sú vynikajúce výsledky našich gymnazistov v rôznych súťažiach.

Nevyhovuje Vám tento termín DOD? Pozrite si ďalšie možnosti.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach