Začiatok šk. roka

Vážení rodičia, milí žiaci,

v pondelok, 5.9.2022 sa bude konať slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore (za budovou školy) o 9:00 hod. Po otvorení odchádzajú žiaci do tried so svojimi triednymi učiteľmi a prihlasujú sa na obed, informujú o zmenách v osobných údajoch (napr. zmena bydliska) a oboznámia sa s pracovným programom v prvý pracovný týždeň od 5.9. do 9.9.2022.

Aby sme pracovali v bezpečnom prostredí, prečítajte si, vážení rodičia, tento dokument, kde sme vybrali dôležité informácie a povinnosti rodičov z dokumentu „Zelená otvoreným školám“ z MŠVVaŠ SR. Je potrebné cez Edu Page označiť BEZPRÍZNAKOVOSŤ žiaka.

Taktiež je potrebné v module Žiadosti / Vyhlásenia zakliknúť Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov a Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov.

Za spoluprácu Vám všetkým vopred ďakujem a tešíme sa na stretnutie.

Ingeborg Skalská, RŠ

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach