Uchádzačom o osemročné štúdium

Stále máte pocit, že Vám niektoré informácie unikajú? Hľadajte tu alebo sa nás spýtajte.

Dôležité termíny k podaniu prihlášky, či termín konania prijímacích skúšok nájdete aj na úvodnom obrázku.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach