Bezpečnosť na školách

Do pozornosti rodičom, učiteľom a žiakom dávame brožúrky odboru prevencie kriminality MV SR (na témy „Šikana a kyberšikana“, „Nenávistné prejavy“ a „Radikalizácia a násilný extrémizmus”) v záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí.

Šikana a kyberšikana

Nenávistné prejavy

Radikalizácia a násilný extrémizmus

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach