Prijímacie konanie – 8-ročné štúdium

V školskom roku 2024/2025 otvárame jednu triedu pre 8-ročné štúdium:

  • 8-ročné štúdium – prihlášku podávajú žiaci 5. ročníka ZŠ 

Informácie ohľadom kritérií prijímacieho konania si môžete prečítať v časti kritéria prijímania

Termín prijímacej skúšky:

  • 1. termín: 2. mája
  • 2. termín: 6. mája

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach