Prijímacie konanie – 8-ročné štúdium

V školskom roku 2022/2023 otvárame jednu triedu pre 8-ročné štúdium:

  • 8-ročné štúdium – prihlášku podávajú žiaci 5. ročníka ZŠ (jedna trieda, 24 študentov)

Informácie ohľadom kritérií prijímacieho konania si môžete prečítať v časti kritéria prijímania

Termín prijímacej skúšky:

osemročné  štúdium: 

  • 1. termín: 2. alebo 3. mája 2022 (určuje ministerstvo)
  • 2. termín: 9. alebo 10. mája 2022 (určuje ministerstvo)

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach