Monika Sedlakova

17. januára 2023

DOD pre osemročné štúdium

Všetkých piatakov a ich rodičov pozývame na Deň otvorených dverí. Žiaci tak budú mať možnosť…

1. septembra 2022

Začiatok šk. roka

Vážení rodičia, milí žiaci, v pondelok, 5.9.2022 sa bude konať slávnostné otvorenie školského roka na…

27. júna 2022

Oznámenie

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene…

18. mája 2022

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna pre žiakov na dni 24.5 – 25.5. 2022.

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna pre žiakov na dni 24.5 – 25.5. 2022. Vedenie gymnázia Vás…

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Milí uchádzači o štúdium na Javorke, vážení rodičia, zverejňujeme zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania…

2. mája 2022

Oznámenie – riaditeľské voľno.

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchovea vzdelávaní a o zmene a doplnení…

18. marca 2022

2% dane

Vážení rodičia, sympatizanti, priatelia a priaznivci Javorky, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie…

Prekvapivo príjemné pocity prvodarcu..

Tento deň – 18. február – a rok 2022 bol pre mňa prvý, keď som mohla…

22. februára 2022

Záujemcom o bilingválne štúdium

Vážení záujemcovia o bilingválne štúdium! Myslíte to so štúdiom u nás vážne? V tom prípade Vám naša škola…

Prijímačky na nečisto pre záujemcov o osemročné štúdium.

Premýšľate nad osemročným štúdiom, no nie ste si istí, ako na tom Vaše dieťa kvôli…

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach