Výsledky prijímacieho konania

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,

na základe výsledkov prijímacieho konania zverejňujeme poradie uchádzačov o štúdium v osemročnom odbore 7902 J gymnázium:

výsledková listina – osemročný odbor

Na základe výsledkov prijímacieho konania zverejňujeme poradie uchádzačov o štúdium v päťročnom odbore 7902 J74 gymnázium- bilingválne štúdium:

výsledková listina – bilingválny odbor

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle: 0948 612 526.

S pozdravom PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školy

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach