Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150, ods. 5) udeľuje dňa 15.03.2023 (streda) všetkým žiakom školy riaditeľské voľno.

Z dôvodu zabezpečenia administrácie externej časti maturitnej skúšky nie je možné v tento deň zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov.

Všetci žiaci budú z obeda odhlásení.

Ďakujeme za porozumenie.

Ingeborg Skalská, RŠ

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach