Oznámenie o riaditeľskom voľne v čase maturít

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150, ods. 5) udeľuje dňa 22. mája 2023 (pondelok) všetkým žiakom školy riaditeľské voľno.

Z dôvodu zabezpečenia administrácie maturitných skúšok nie je možné v tento deň zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov.

V utorok a stredu sa žiaci zúčastnia kultúrneho podujatia. Miesto a čas stretnutí študentov majú žiaci uvedený v EduPage.

Všetci žiaci budú z obeda odhlásení. Ak máte záujem o stravovanie v týchto dňoch, prihláste sa individuálne na tel. čísle: 053/4462453.

Ďakujeme za porozumenie.

Ingeborg Skalská, RŠ

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach