Oznámenie

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150, ods. 5) udeľuje dňa 30. júna 2022 (štvrtok) všetkým žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

V tento deň budú všetci žiaci z obeda odhlásení.

Slávnostné ukončenie školského roka spojené s rozdávaním vysvedčení sa bude konať v stredu, 29.6.2022 so začiatkom o 9.00hod.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme všetkým rodinám krásne prežitie letných prázdnin.

PaedDr. Ingeborg Skalská

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach