Oznámenie o udelení riaditeľského voľna pre žiakov na dni 24.5 – 25.5. 2022.

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna pre žiakov na dni 24.5 – 25.5. 2022.

Vedenie gymnázia Vás informuje o udelení riaditeľského voľna pre žiakov celej školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v dňoch  24.5. – 25.5. 2022 z organizačných dôvodov.

Odôvodnenie:

V dňoch 24.5. – 25.5. 2022  budú na škole prebiehať ústne maturitné skúšky. Pedagogickí zamestnanci sú vyťažení ako skúšajúci, alebo predsedovia predmetových maturitných komisií na iných stredných školách.

PaedDr. Ingeborg Skalská, RŠ

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach