Oznámenie – riaditeľské voľno.


Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150, ods. 5) udeľuje dňa 4. mája 2022 (streda) všetkým žiakom školy riaditeľské voľno.
Z dôvodu zabezpečenia administrácie prijímacích skúšok v tento deň nedokážeme zabezpečiť výchovu a
vzdelávanie žiakov.

Všetci žiaci budú z obeda odhlásení.
Ďakujeme za porozumenie.
Ingeborg Skalská, RŠ

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach