Záujemcom o bilingválne štúdium

Vážení záujemcovia o bilingválne štúdium!

Myslíte to so štúdiom u nás vážne? V tom prípade Vám naša škola pre ľahšiu a kvalitnejšiu prípravu na prijímacie skúšky z anglického jazyka prináša požiadavky k prijímacím pohovorom z ANJ

Ak chcete mať konkrétnejšiu predstavu o tom, čo Vás čaká na teste z anglického jazyka, prípadne aj zistiť, kde sú Vaše rezervy, nahliadnite do cvičného prijímačkového testu z ANJ:

Ak ste na základe cvičného testu zistili, že máte v nejakej oblasti medzery, prípadne len chcete mať istotu, že všetko, čo sa bude z angličtiny na prijímačkách vyžadovať, už máte v malíčku, využite možnosť zúčastniť sa bezplatného kurzu z anglického jazyka . Kurz sa bude konať 23. 3. 2022 v popoludňajších hodinách NAŽIVO na pôde gymnázia.; viac informácií získate po zaregistrovaní.

Vaša Javorka

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach