Šaliansky Maťko so striebrom

Martin Petruščák, žiak triedy Príma A,  reprezentoval svoju školu, Javorku,  no najmä seba samého v prednese povestí v súťaži Šaliansky Maťko, ktorej okresné kolo  sa po dlhšej pauze uskutočnilo 15.2. 2022 v priestoroch Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Maťo si počínal v silnej konkurencii prednášajúcich veľmi dobre, o čom svedčí jeho krásne 2. miesto. Maťovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v iných súťažiach.

Za SJ M.Bell

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach