iTEC

Naša škola sa zapojila do európskeho výskumného projektu iTec. Ide o jeden z najrozsiahlejších projektov v oblasti vzdelávania v rámci Európskej únie. Do projektu je zapojených 27 partnerov a zastrešuje ho 14 ministrov školstva. Celkový rozpočet projektu je 9,45 milióna €. Na Slovensku sa bude tento projekt realizovať iba v 14 triedach (neskôr 40)a 2 z nich sú naše. Projekt iTec je rozdelený na 5 fáz do roku 2014. Podstatou projektu je realizácia vzdelávacej aktivity na základe jednotného scénara. Ten zrealizuje všetkých 1000 zapojených tried v reálnych podmienkach danej triedy, školy či štátu. Cieľom je nájsť moderný spôsob ako vyučovať možno od roku 2020. My máme tu česť vyskúšať si to už dnes.

Stránka projektu

iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom)

Prvý cyklus

Názov scénara je Zber údajov. Žiaci v prostredí mimo školy získavajú textové, obrazové či video informácie v svojom okolí. Mgr. Mária Kaľavská sa do projektu zapojila s triedou Sexta B na hodinách Francúzskeho jazyka. Svoje snaženie zavŕšila cestou na medzinárodnú konferenciu projektu iTEC v Londýne v dňoch 12. 1. – 14.1. 2012.

Druhý cyklus

V mesiacoch apríl a máj 2012 pokračujeme v medzinárodnom projekte iTec. V druhom cykle to budú aktivity Tvorba tímov, Vzdelávanie s internetom a Reflexia. Scenár sa nazýva – Príprava na skúšky. Žiaci sa opäť rozdelia do tímov v TeamUp-e, kde budú nahrávať odkazy pre učiteľa o postupe svojej práce. Zapojili sme dve triedy – 3.B v predmete Fyzika pod vedením Mgr. Márie Kaľavskej a Kvintu B v predmete informatika pod vedením Mgr. Moniky Sedlákovej.

Tretí cyklus

V období oktober 2012 – január 2013 sme sa pustili do realizácie tretieho cyklu nášho iTECu. Tentokrát sme zvolili triedy Septima BTercia B v predmete informatika. Hlavným scenárom bola téma Prestavba školy. Ako vyzerali nápady a návrhy si môžete prezrieť na blogu: http://terciajavorka.blogspot.sk

Štvrtý cyklus

Tento cyklus sa realizoval v mesiacoch máj – júl 2013, kedy sme využili náš zahraničný výlet do Paríža, aby sme získali materiál, ktorý sme pretavili do diela s názvom Povedz príbeh. Táto téma bola zároveň hlavným scenárom aktuálneho cyklu. Príbeh si vylepšili tým, že bol nahovorený vo francúzskom jazyku, čo je dielom bilingválnych študentiek zo súčasnej 3.B pod vedením Mgr. Márie Kaľavskej. Výsledné videá si môžete pozrieť na stránkach iteccyklus4.blog­spot.sk/ Rovnako, skupina študentov súčasnej Sexty B pod vedením Mgr. Moniky Sedlákovej sa zapojila do bežiaceho cyklu 4 a to v rámci predmetu informatika.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach